Materiály (Instalatér 1. ročník) – kompletní podklady (všechny hodiny)

číslo

hodiny

Obsah hodiny

Doplňující informace

1.

Úvod – obsah a význam předmětu

 

1. Vlastnosti technických materiálů

2.

Přehled technických materiálů

 

3.

Vlastnosti technických materiálů

 

4.

Fyzikální vlastnosti

 

5.

Výpočet prodloužení

 

6.

Chemické vlastnosti

 

7.

Mechanické vlastnosti

 

8.

Technologické vlastnosti

 

9.

Koroze

 

10.

Druhy koroze

 

11.

Ochrana před korozí

 

12.

Opakování

 

2. Základní pojmy a fyzikální zákony důležité pro vytápění a klimatizaci

13.

Základní jednotky

 

14.

Teplo

 

15.

Teplota

 

16.

Tlak

 

17.

Tlak – jednoduchá soustava

 

18.

Sdílení tepla

 

19.

Teplonosné látky

 

20.

Teplonosné látky

 

21.

Opakování

 

22.

Tepelná pohoda

 

23.

Tepelné ztráty

 

24.

Základy výpočtu tepelných ztrát

Venkovní teploty, měrné tepelné ztráty

25.

viz hodina 24.

 

26.

viz hodina 24.

 

27.

Tepelný výkon, účinnost

 

28.

Paliva a jejich vlastnosti

Výhřevnosti jednotlivých paliv

29.

Paliva a jejich vlastnosti

 

30.

Převody jednotek

Převodník jednotek

3. Jednotlivé druhy technických materiálů

31.

Technické železo

 

32.

Výroba surového železa

 

33.

Výroba surového železa

 

34.

Výroba litiny

 

35.

Výroba oceli

 

36.

Výroba oceli

 

37.

Neželezné kovy

 

38.

Neželezné kovy

 

39.

Pájky

 

40.

Plasty

41.

Rozdělení plastů

 

42.

Rozdělení plastů

 

43.

Výroba plastů

 

44.

Keramika

 

45.

Pryž

 

46.

Těsnící materiály

 

47.

Stavební materiály

 

48.

Beton

 

49.

Železobeton

 

50.

Izolační materiály

 

51.

Izolační materiály

 

52.

Opakování

 

4. Povrchové úpravy výrobků

53.

Povrchová úprava výrobků – význam

 

54.

Druhy povrchových úprav

 

55.

Nátěrové hmoty

 

56.

Pokovování

 

57.

Opakování

 

5. Zkoušení technických materiálů

58.

Zkoušky materiálu – druhy

 

59.

Zkoušky materiálu – tlak, tah

 

60.

Zkoušky materiálu – tvrdost

 

61.

Zkoušky bez porušení materiálu

 

62.

Svařitelnost

 

63.

Tvárnost za studena

 

64.

Zkoušky trubek

 

65.

Opakování