Plynárenství (Instalatér 2. ročník)

kompletní podklady (všechny hodiny)

číslo

hodiny

Obsah hodiny

Doplňující informace

1. Historie plynárenství

1.

Historie světového plynárenství

 

2.

Historie a vývoj českého plynárenství

Hodina je věnována promítání filmu o historii plynárenství. Bez zápisu.

2. Hlavní části objektů pozemních staveb

3.

Výroba topných plynů

 

4.

Složení topných plynů

 

5.

Vlastnosti topných plynů

 

6.

Stavová rovnice

 

7.

Nebezpečné vlastnosti topných plynů

 

8.

Spalování topných plynů

 

3. Doprava a rozvod plynu

9.

Doprava topných plynů

 

10.

Druhy plynovodů – tlak, uspořádání

 

11.

Domovní přípojka

 

12.

Domovní přípojka

 

13.

Ukládání plynovodu

 

14.

Výkopy rýh

 

15.

Dom. plynovod – názvosloví, materiál

 

16.

Domovní plynovod – vedení plynovodu

 

17.

Domovní plynovod – vedení v podlaze

 

18.

Zakázané vedení

 

19.

Tlakové nádoby na dopravu propan-butanu

 

20.

Armatury pro plynovod

 

21.

Armatury pro plynovod

 

4. Regulace a měření tlaku plynu

22.

Tlaky používané v plynárenství

 

23.

Regulační stanice

 

24.

Průmyslové regulátory

25.

Domovní regulátory

 

26.

Regulátory PB

 

27.

Umísťování regulátorů

 

5. Plynoměry

28.

Účel plynoměrů

29.

Druhy plynoměrů

 

30.

Druhy plynoměrů

31.

Způsoby připojení plynoměrů

 

32.

Umísťování plynoměrů