Stavební konstrukce (Instalatér 1. ročník)

kompletní podklady (všechny hodiny)

číslo

hodiny

Obsah hodiny

Doplňující informace

1. Úvod, základní pojmy

1.

Úvod, obsah a význam předmětu

 

2.

Technická normalizace

 

3.

Typizace, modulová koordinace a unifikace ve výstavbě

 

2. Hlavní části objektů pozemních staveb

4.

Třídění a části staveb

 

5.

Druhy prací a funkce stavebních konstrukcí

 

6.

Konstrukční systémy budov

 

3. Základy a zakládání staveb

7.

Plošné základy

 

8.

Hlubinné základy

 

9.

Hydroizolace

 

4. Svislé konstrukce

10.

Svislé nenosné konstrukce

 

11.

Svislé nosné konstrukce

 

12.

Komínové a ventilační průduchy

 

13.

Otvory, prostupy, drážky, výklenky

 

14.

Opakování

 

5. Vodorovné konstrukce

15.

Stropy

 

16.

Stropy

 

17.

Stropy

 

18.

Podhledy a klenby

 

19.

Převislé konstrukce

 

20.

Opakování

 

6. Schodiště a rampy

21.

Schodiště vnitřní

 

22.

Schodiště vnější, rampy

 

7. Konstrukce zastřešení

23.

Sklony a tvary střech

 

24.

Nosné konstrukce střech

25.

Střešní plášť, klempířské konstrukce

 

26.

Opakování

 

8. Stavební práce dokončovací

27.

Podlahy

 

28.

Omítky, obklady

29.

Malby, nátěry

 

9. Technická zařízení budov

30.

Elektroinstalace

31.

Vzduchotechnika

 

10. Základy stavební výroby

32.

Organizace stavební výroby

 

33.

Opakování