Výukové materiály pro Technologii 1. ročník (Malíř)

Hodina


Obsah hodiny

1


1. Úvod – obsah a význam předmětu

2


Historie oboru, BOZP2. Pracovní pomůcky a nářadí

3


Suroviny pro výrobu štětek a štětců

4


Druhy štětek a štětců

5


Druhy štětek a štětců

6


Ostatní nářadí

7


Úprava štětců

8


Úprava štětců

9


Péče o nářadí a pomůcky

10


Opakování3. Přípravné malířské práce

11


Druhy podkladů a způsoby přípravy

12


Omítky

13


Omítky

14


Dřevo

15


Papír a plátno

16


Novodobé materiály

17


Doprava materiálu

18


Vybavení pracoviště

19


Opakování

20


Odstranění povrchových vrstev

21


Dezinfekce a izolace

22


Zpevňování a mydlení

23


Sádrování a pačokování

24


Příprava vápenných omítek

25


Příprava vápenných omítek

26


Příprava sádrových omítek

27


Opakování

28


Příprava cementových omítek

29


Příprava cementových omítek

30


Příprava dřeva a papíru

31


Příprava plátna a (sklotextilních) tapet

32


Příprava sádrokartonu

33


Příprava sádrokartonu

34


Opakování4. Technologické postupy maleb s vodovými pojivy

35


Přehled maleb

36


Příprava vápenné barvy

37


Přehled maleb

38


Příprava vápenné barvy

39


Provádění vápenných nátěrů

40


Provádění maleb z průmyslových NH

41


Provádění maleb z průmyslových NH

42


Opakování

43


Příprava rostlinných maleb

44


Provádění rostlinných maleb

45


Příprava klihových barev

46


Příprava omítky pro klihové barvy

47


Provádění klihových barev

48


Provádění klihových barev

49


Opakování

50


Míchání barev

51


Míchání barev

52


Zlepšování klihových barev

53


Příprava celulózových barev

54


Provádění celulózových maleb

55


Provádění kaseinových maleb

56


Opakování5. Linkování

57


Využití linkování

58


Druhy linek

59


Příprava linkování

60


Úprava štětců

61


Provádění linkování

62


Provádění linkování6. Oprava a čištění maleb a tapet

63


Čištění maleb

64


Opravy maleb