Výukové materiály pro Technologii 1. ročník (Malíř)

Hodina

Obsah hodiny

1

1. Úvodobsah a význam předmětu

2

Historie oboru, BOZP

2. Pracovní pomůcky a nářadí

3

Suroviny pro výrobu štětek a štětců

4

Druhy štětek a štětců

5

Druhy štětek a štětců

6

Ostatní nářadí

7

Úprava štětců

8

Úprava štětců

9

Péče o nářadí a pomůcky

10

Opakování

3. Přípravné malířské práce

11

Druhy podkladů a způsoby přípravy

12

Omítky

13

Omítky

14

Dřevo

15

Papír a plátno

16

Novodobé materiály

17

Doprava materiálu

18

Vybavení pracoviště

19

Opakování

20

Odstranění povrchových vrstev

21

Dezinfekce a izolace

22

Zpevňování a mydlení

23

Sádrování a pačokování

24

Příprava vápenných omítek

25

Příprava vápenných omítek

26

Příprava sádrových omítek

27

Opakování

28

Příprava cementových omítek

29

Příprava cementových omítek

30

Příprava dřeva a papíru

31

Příprava plátna a (sklotextilních) tapet

32

Příprava sádrokartonu

33

Příprava sádrokartonu

34

Opakování

4. Technologické postupy maleb s vodovými pojivy

35

Přehled maleb

36

Příprava vápenné barvy

37

Přehled maleb

38

Příprava vápenné barvy

39

Provádění vápenných nátěrů

40

Provádění maleb z průmyslových NH

41

Provádění maleb z průmyslových NH

42

Opakování

43

Příprava rostlinných maleb

44

Provádění rostlinných maleb

45

Příprava klihových barev

46

Příprava omítky pro klihové barvy

47

Provádění klihových barev

48

Provádění klihových barev

49

Opakování

50

Míchání barev

51

Míchání barev

52

Zlepšování klihových barev

53

Příprava celulózových barev

54

Provádění celulózových maleb

55

Provádění kaseinových maleb

56

Opakování

5. Linkování

57

Využití linkování

58

Druhy linek

59

Příprava linkování

60

Úprava štětců

61

Provádění linkování

62

Provádění linkování

6. Oprava a čištění maleb a tapet

63

Čištění maleb

64

Opravy maleb