Základy stavební mechaniky II.

číslo

hodiny

Obsah hodiny

Doplňující informace

1.

Úvod – obsah a význam předmětu

 

1. Staticky určité nosníky

2.

Vnitřní síly – normálové síly

 

3.

Posouvající síly, ohybové momenty

 

4.

Základní obrazce vnitřních sil

 

5.

Obrazce vnitřních sil – příklad 1

podrobný výklad k příkladu č. 1

6.

Obrazce vnitřních sil – příklad 2

podrobný výklad k příkladu č. 2

7.

Obrazce vnitřních sil – příklad 3

 

8.

Obrazce vnitřních sil – příklad 4

 

9.

Obrazce vnitřních sil – příklad 5

 

10.

Obrazce vnitřních sil – příklad 6

 

11.

Obrazce vnitřních sil – příklad 7

 

12.

Obrazce vnitřních sil – příklad 8

 

13.

Obrazce vnitřních sil – příklad 9

 

14.

Obrazce vnitřních sil – příklad 10

 

15.

Obrazce vnitřních sil – příklad 11

 

16.

Obrazce vnitřních sil – příklad 12

 

17.

Obrazce vnitřních sil – příklad 13

 

18.

Obrazce vnitřních sil – příklad 14

 

19.

Obrazce vnitřních sil – příklad 15

 

20.

Obrazce vnitřních sil – příklad 16

 

21.

Obrazce vnitřních sil – příklad 17

 

22.

Obrazce vnitřních sil – příklad 18

 

23.

Obrazce vnitřních sil – příklad 19

 

24.

Obrazce vnitřních sil – příklad 20

 

25.

Obrazce vnitřních sil – příklad 21

 

26.

Deformace prostého nosníku

 

27.

Deformace prostého nosníku

 

28.

Deformace prostého nosníku

 

29.

Deformace prostého nosníku

 

30.

Výpočet deformace

 

31.

Výpočet deformace

 

32.

Výpočet deformace

 

33.

Výpočet deformace

 

34.

Výpočet deformace

 

35.

Výpočet deformace

 

36.

Výpočet deformace

 

37.

Výpočet deformace

 

38.

Výpočet deformace

 

39.

Opakování

 

40.

Opakování

 

2. Navrhování prvků stavebních konstrukcí

41.

Úvod do navrhování

 

42.

Mezní stavy

 

43.

Zatížení stavebních konstrukcí

 

44.

Zatížení stavebních konstrukcí

 

45.

Návrh dřevěného nosníku

 

46.

Návrh dřevěného nosníku

 

47.

Návrh dřevěného nosníku

 

48.

Návrh ocelového nosníku

 

49.

Návrh ocelového nosníku

 

50.

Návrh ocelového nosníku

 

51.

Návrh ŽB nosníku

 

52.

Návrh ŽB nosníku

 

53.

Návrh ŽB nosníku

 

54.

Výkres tvaru

 

55.

Výkres tvaru

 

56.

Opakování

 

57.

Opakování

 

58.

Opakování

 

59.

Opakování

 

60.

Opakování

 

61.

Opakování

 

62.

Opakování

 

63.

Opakování

 

64.

Opakování