Základy stavební mechaniky I.

číslo

hodiny

Obsah hodiny

Doplňující informace

1.

Úvod – obsah a význam předmětu

 

2.

Rozdělení stavební mechaniky

 

1. Opakování učiva Matematiky

3.

Goniometrické funkce

 

4.

 

5.

Lineární rovnice

 

6.

Lineární rovnice

 

7.

Pythagorova věta

 

8.

 

9.

Úpravy algebraických výrazů

 

10.

 

2. Statika v rovině

11.

Síla a její určení

 

12.

Účinek síly na tuhá tělesa

 

13.

Druhy rovinných soustav

 

14.

Síly na společném paprsku

 

15.

Rovinný svazek sil – výklad

vzorový příklad – postup řešení

16.

Rovinný svazek sil – příklad 1

příklad 1 – postup řešení

17.

Rovinný svazek sil – příklad 2

 

18.

Rovinný svazek sil – příklad 3

 

19.

Rovinný svazek sil – příklad 4

 

20.

Rovinný svazek sil – příklad 5

 

21.

Rovinný svazek sil – příklad 6

 

22.

Rovinný svazek sil – příklad 7

 

23.

Statický moment síly a momentová věta

 

24.

Rovinná soustava rovnoběžných sil – výklad

 

25.

Soustava rovnoběžných sil – příklad 8

příklad 8 – postup řešení

26.

Soustava rovnoběžných sil – příklad 9

 

27.

Soustava rovnoběžných sil – příklad 10

 

28.

Soustava rovnoběžných sil – příklad 11

 

29.

Soustava rovnoběžných sil – příklad 12

 

30.

Dvojice sil

 

31.

Obecná soustava sil v rovině – výklad

 

32.

Obecná soustava sil v rovině – příklad 13

příklad 13 – postup řešení

33.

Obecná soustava sil v rovině – příklad 14

 

34.

Obecná soustava sil v rovině – příklad 15

 

35.

Obecná soustava sil v rovině – příklad 16

 

36.

Obecná soustava sil v rovině – příklad 17

 

37.

Obecná soustava sil v rovině – příklad 18

 

38.

Obecná soustava sil v rovině – příklad 19

 

3. Těžiště a statické veličiny průřezu

39.

Těžiště ploch rovinných obrazců – výklad

 

40.

Statický moment plochy

výpočet – odvození

41.

Těžiště složených obrazců – příklad 20

 

42.

Těžiště složených obrazců – příklad 21

 

43.

Těžiště složených obrazců – příklad 22

 

44.

Těžiště složených obrazců – příklad 23

 

45.

Moment setrvačnosti základních obrazců

 

46.

Průřezový modul, poloměr setrvačnosti

 

47.

Steinerova věta

 

48.

Moment setrvačnosti – příklad 24

 

49.

Moment setrvačnosti – příklad 25

 

50.

Moment setrvačnosti – příklad 26

 

51.

Moment setrvačnosti – příklad 27

 

52.

Moment setrvačnosti – příklad 28

 

53.

Moment setrvačnosti – příklad 29

 

54.

Moment setrvačnosti – příklad 30

 

55.

Moment setrvačnosti – příklad 31

 

56.

Moment setrvačnosti – příklad 32

 

4. Statika tuhé desky

57.

Prvky stavebních konstrukcí

 

58.

Rovnovážný stav

 

59.

Podepření tuhé desky

 

60.

Statická (ne)určitost

 

61.

Konstrukce staticky určité

 

62.

Konstrukce staticky neurčité

 

63.

Zatížení konstrukcí

 

64.

Výpočet reakcí – příklad 33

 

65.

Výpočet reakcí – příklad 34

 

66.

Výpočet reakcí – příklad 35

 

67.

Výpočet reakcí – příklad 36

 

68.

Výpočet reakcí – příklad 37

 

69.

Výpočet reakcí – příklad 38

 

70.

Výpočet reakcí – příklad 39

 

71.

Výpočet reakcí – příklad 40

 

72.

Výpočet reakcí – příklad 41

 

73.

Výpočet reakcí – příklad 42

 

74.

Výpočet reakcí – příklad 43

 

75.

Výpočet reakcí – příklad 44

 

76.

Výpočet reakcí – příklad 45

 

77.

Výpočet reakcí – příklad 46

 

78.

Výpočet reakcí – příklad 47

 

79.

Výpočet reakcí – příklad 48

 

80.

Výpočet reakcí – příklad 49

 

81.

Výpočet reakcí – příklad 50

 

82.

Prutové soustavy

 

83.

Řešení prutových soustav – příklad 51

 

84.

 

85.

Řešení prutových soustav – příklad 52

 

86.

 

5. Základy nauky o pružnosti a pevnosti

87.

Pružnost a pevnost

 

88.

Vnější a vnitřní síly

 

89.

Přetvoření

 

90.

Kritický průřez

 

91.

Napětí

 

92.

Napětí

 

93.

Modul pružnosti

 

94.

Modul pružnosti

 

95.

Vlastnosti stavebních materiálů

 

96.

Ocel

 

97.

Ocel

 

98.

Beton

 

99.

Beton

 

100.

Metody výpočtu stavebních konstrukcí

 

101.

Metody výpočtu stavebních konstrukcí

 

102.

Metoda mezních stavů

 

103.

Metoda mezních stavů

 

104.

Návrhové situace

 

105.

Návrhové situace

 

106.

Podmínka spolehlivosti

 

107.

Druhy namáhání a jejich kombinace

 

108.

Druhy namáhání a jejich kombinace

 

109.

Výslednice vnitřních sil v průřezu prutu

 

110.

Výslednice vnitřních sil v průřezu prutu

 

111.

Prosté namáhání

 

112.

Prosté namáhání

 

113.

Kombinace namáhání

 

114.

Kombinace namáhání

 

115.

Prostý tah a tlak

 

116.

Prostý tah a tlak

 

117.

Vzpěrný tlak

 

118.

Vzpěrný tlak

 

119.

Vzpěrný tlak

 

120.

Prostý smyk

 

121.

Prostý ohyb

 

122.

Prostý ohyb

 

123.

Smyk za ohybu

 

124.

Smyk za ohybu

 

125.

Obecný postup návrhu stavení konstrukce

 

126.

Obecný postup návrhu stavení konstrukce

 

127.

Obecný postup návrhu stavení konstrukce

 

128.

Opakování