Výukové materiály pro Výrobní zařízení 1. ročník - obor Truhlář

-----1. hodina - Obsah a význam předmětu

-----2. hodina - Základní rozdělení strojů

-----3. hodina - Druhy spojů

-----4. hodina - Závity

-----5. hodina - Šrouby, pohybové šrouby

-----6. hodina - Klíny, pera a kolíky

-----7. hodina - Ložiska, hřídele, spojky

-----8. hodina - Mechanické převody (řemeny, řetězy, ozubené)

-----9. hodina - Převodovky

-----10. hodina - Kinematické mechanizmy

-----11. hodina - Elektrické mechanizmy

-----12. hodina - Hydraulické a pneumatické

-----13. hodina - Opakování

-----14. hodina - Dělení dopravy

-----15. hodina - Kolejová doprava

-----16. hodina - Bezkolejová doprava

-----17. hodina - Dopravníky

-----18. hodina - Dopravníky

-----19. hodina - Přepravní pomůcky

-----20. hodina - Přepravní pomůcky

-----21. hodina - Opakování

-----22. hodina - Výroba vzduchu

-----23. hodina - Pneumatické pohony

-----24. hodina - Pneumatické pohony

-----25. hodina - Odsávání

-----26. hodina - Opakování

-----27. hodina - Hydraulické pohony

-----28. hodina - Jednočinné písty

-----29. hodina - Dvoučinné písty

-----30. hodina - Opakování

-----31. hodina - Sušárny

-----32. hodina - Plastifikační zařízení