Výukové materiály pro Vytápění 3. ročník

-----1. hodina - Montáž otopných těles

-----2. hodina - Uspořádání jednotlivých soustav

-----3. hodina - Etážové vytápění – horní, spodní rozvod

-----4. hodina - ÚT – spodní rozvod

-----5. hodina - ÚT – horní rozvod

-----6. hodina - Jednotrubková soustava

-----7. hodina - Zapojení těles jednotrubkové soustavy

-----8. hodina - Zapojení těles jednotrubkové soustavy

-----9. hodina - Opakování

-----10. hodina - Montáž kotlů

-----11. hodina - Vedení potrubí (včetně upevnění)

-----12. hodina - Dilatace potrubí

-----13. hodina - Kompenzátory – druhy, montáž, opravy

-----14. hodina - Izolace potrubí – význam, druhy, použití

-----15. hodina - Montáž zabezpečovacího zařízení

-----16. hodina - Uvedení do provozu

-----17. hodina - Dokumentace ÚT – zkoušky, předávací protokol

-----18. hodina - Dokumentace ÚT – zkoušky, předávací protokol

-----19. hodina - Rekonstrukce ÚT

-----20. hodina - Opakování

-----21. hodina - Sálavé soustavy – definice, druhy, sdílení tepla

-----22. hodina - Stropní vytápění

-----23. hodina - Temperování betonového jádra

-----24. hodina - Stěnové vytápění

-----25. hodina - Podlahové vytápění – teoretické základy

-----26. hodina - Podlahové vytápění – montáž a provedení

-----27. hodina - Parní soustavy – definice, druhy, tlaky a teploty páry

-----28. hodina - Výhody a nevýhody

-----29. hodina - Středotlaké s tělesy

-----30. hodina - Středotlaké sálavé

-----31. hodina - Nízkotlaké

-----32. hodina - Soustavy se spodním rozvodem

-----33. hodina - Soustavy s horním rozvodem

-----34. hodina - Jednotrubkové soustavy

-----35. hodina - Opakování

-----36. hodina - Zdroje tepla, regulace

-----37. hodina - Zabezpečovací zařízení

-----38. hodina - Potrubí a izolace

-----39. hodina - Otopná tělesa

-----40. hodina - Odvaděče kondenzátu

-----41. hodina - Regulační ventily a uzávěry

-----42. hodina - Zařízení kotelen

-----43. hodina - Filtry, odvzdušňovače

-----44. hodina - Expandéry a separátory

-----45. hodina - Kombinované vytápění

-----46. hodina - Přečerpávání kondenzátu

-----47. hodina - Opakování

-----48. hodina - Vytápění průmyslových hal - Charakteristika

-----49. hodina - Zavěšené sálavé panely

-----50. hodina - Tmavé infrazářiče

-----51. hodina - Světlé infrazářiče

-----52. hodina - Elektrické infrazářiče

-----53. hodina - Opakování

-----54. hodina - Dálkové vytápění - princip

-----55. hodina - Druhy tepelných zdrojů – výtopna, teplárna, elektrárna

-----56. hodina - Teplárny – kombinovaná výroba elektřiny a tepla, kondenzační, protitlaková, odběrová

-----57. hodina - Teplárny – kombinovaná výroba elektřiny a tepla, kondenzační, protitlaková, odběrová

-----58. hodina - Fluidní kotle, paroplynový cyklus

-----59. hodina - Potrubí – vedení, uložení, druhy

-----60. hodina - Objekty tepelných sítí

-----61. hodina - Vyrovnávací zařízení

-----62. hodina - Předávací stanice – účel, druhy

-----63. hodina - Tlakově nezávislé PS

-----64. hodina - Tlakově závislé PS

-----65. hodina - Centralizované zásobování teplem - charakteristika

-----66. hodina - Spotřeba tepla

-----67. hodina - Paliva v CZT, ekologický přínos

-----68. hodina - Opakování

-----69. hodina - Soustavy VZT

-----70. hodina - Kombinace větrání s vytápěním

-----71. hodina - Vzduchovody, koncové elementy

-----72. hodina - Ventilátory

-----73. hodina - Filtry, tlumiče

-----74. hodina - Ohřívače, chladiče

-----75. hodina - Klimatizace – účel, druhy

-----76. hodina - Vysokotlaká klimatizace

-----77. hodina - Odvlhčování a zvlhčování

-----78. hodina - Rekuperace

-----79. hodina - Sestavná jednotka

-----80. hodina - Sestavná jednotka