Výukové materiály pro Technické kreslení 3. ročník

-----1. hodina - Obsah předmětu