Výukové materiály pro Technické kreslení 2. ročník

-----1.+2. hodina - Úvod do předmětu, opakování 1. ročníku

-----3.+4. hodina - Zásady kreslení a návrhu kanalizace

-----5.+6. hodina - Půdorys typického podlaží - matrice, zákres kanalizace

-----7.+8. hodina - Půdorys základů – matrice, zákres kanalizace

-----9.+10. hodina - Samostatný návrh kanalizace

-----11.+12. hodina - Svislé řezy kanalizace, samostaný návrh odpadů

-----13.+14. hodina - Rozvinutý podélný profil

-----15.-18. hodina - Jednoduchý projekt domovní kanalizace

-----19.+20. hodina - Zásady kreslení a návrhu vodovodu

-----21.+22. hodina - Přípojka vodovodu – situace, podélný profil

-----23.+24. hodina - Půdorys typického podlaží – matrice, zákres vodovodu

-----25.+26. hodina - Půdorys suterénu – matrice, zákres vodovodu

-----27.+28. hodina - Samostatný návrh vodovodu

-----29.+30. hodina - Izometrie vodovodu

-----31.-34. hodina - Jednoduchý projekt domovního vodovodu

-----35.+36. hodina - Schémata základních soustav, zásady kreslení vytápění

-----37.+38. hodina - Půdorys typického podlaží – matrice, zákres vytápění

-----39.+40. hodina - Půdorys suterénu – matrice, zákres vytápění

-----41.+42. hodina - Samostatný návrh ÚT

-----43.+44. hodina - Půdorys a schéma kotelny

-----45.+46. hodina - Svislé schéma, výpočet tepelných ztrát

-----47.-50. hodina - Jednoduchý projekt ÚT

-----51.+52. hodina - Zásady kreslení a návrhu plynovodu

-----53.+54. hodina - Umísťování spotřebičů

-----55.+56. hodina - Půdorys typického podlaží – matrice, návrh plynovodu

-----57.+58. hodina - Izometrie plynovodu

-----59.-62. hodina - Jednoduchý projekt domovního plynovodu

-----63.+64. hodina - Závěrečné opakování