Výukové materiály pro Technické kreslení 1. ročník

-----1. hodina - Obsah předmětu