Výukové materiály pro Stavební konstrukce 1. ročník

-----1. hodina - Obsah a význam předmětu

-----2. hodina - Technická normalizace

-----3. hodina - Typizace, modulová koordinace a unifikace ve výstavbě

-----4. hodina - Třídění a části staveb

-----5. hodina - Druhy prací a funkce stavebních konstrukcí

-----6. hodina - Technologie provádění staveb a konstrukční systémy budov

-----7. hodina - Plošné základy

-----8. hodina - Hlubinné základy

-----9. hodina - Hydroizolace

-----10. hodina - Svislé nenosné konstrukce

-----11. hodina - Svislé nosné konstrukce

-----12. hodina - Komínové a ventilační průduchy

-----13. hodina - Otvory, prostupy, drážky, výklenky

-----14. hodina - Opakování

-----15. hodina - Stropy

-----16. hodina - Stropy

-----17. hodina - Stropy

-----18. hodina - Podhledy a klenby

-----19. hodina - Převislé konstrukce

-----20. hodina - Opakování

-----21. hodina - Schodiště vnitřní

-----22. hodina - Schodiště vnější, rampy

-----23. hodina - Sklony a tvary střech

-----24. hodina - Nosné konstrukce střech

-----25. hodina - Střešní plášť, klempířské konstrukce

-----26. hodina - Opakování

-----27. hodina - Podlahy

-----28. hodina - Omítky, obklady

-----29. hodina - Malby, nátěry

-----30. hodina - Elektroinstalace

-----31. hodina - Vzduchotechnika

-----32. hodina - Organizace stavební výroby

-----33. hodina - Opakování