Výukové materiály pro Stroje a zařízení 1. ročník - obor Zedník

-----1. hodina - Obsah a význam předmětu

-----2. hodina - Význam mechanizace ve stavebnictví

-----3. hodina - Druhy spojů

-----4. hodina - Potrubí - účel, části, spoje

-----5. hodina - Potrubí - armatury, izolace, ukládání

-----6. hodina - Čepy a hřídele

-----7. hodina - Ložiska a spojky

-----8. hodina - Mechanismy - druhy a použití (řemeny, řetězy, ozubené)

-----9. hodina - Převody

-----10. hodina - Kinetické a hydraulické

-----11. hodina - Pneumatické, BOZP

-----12. hodina - Stroje pro dopravu kapalin

-----13. hodina - Stroje pro dopravu plynů

-----14. hodina - Elektrická zařízení - Zdroje a rozvody

-----15. hodina - Elektrické stroje, BOZP

-----16. hodina - Vodorovná doprava

-----17. hodina - Svislá doprava

-----18. hodina - Jeřáby

-----19. hodina - Rozrušování zeminy

-----20. hodina - Ostatní stroje

-----21. hodina - Drtičky kameniva

-----22. hodina - Zásobníky na cement

-----23. hodina - Míchačky

-----24. hodina - Dopravníky betonových směsí

-----25. hodina - Příprava výztuže

-----26. hodina - Hutnící stroje

-----27. hodina - Stroje pro vakuování

-----28. hodina - Hladičky

-----29. hodina - Opakování

-----30. hodina - Kladiva, vrtačky

-----31. hodina - Omítačky, injektážní stroje

-----32. hodina - Řezačky, vysoušeče

-----33. hodina - BOZP