Výukové materiály pro Odborné kreslení 1. ročník

-----1. hodina - Obsah a význam předmětu

-----2. hodina - Technika kreslení

-----3. hodina - Základní geometrické konstrukce

-----4. hodina - Základní geometrické konstrukce

-----5. hodina - Technické písmo

-----6. hodina - Druhy technických výkresů

-----7. hodina - Měřítka výkresů

-----8. hodina - Kreslení v měřítku

-----9. hodina - Zásady kótování

-----10. hodina - Kótování jednoduchých výkresů

-----11. hodina - Druhy zobrazovacích metod

-----12. hodina - Zásady pravoúhlého promítání

-----13. hodina - Hranol

-----14. hodina - Jehlan

-----15. hodina - Zásady kosoúhlého promítání

-----16. hodina - Hranol

-----17. hodina - Jehlan

-----18. hodina - Druhy čar, značení povrchů

-----19. hodina - Zobrazení materiálů v řezech

-----20. hodina - Ozuby

-----21. hodina - Ozuby

-----22. hodina - Spoje na tupo

-----23. hodina - Spoje na tupo

-----24. hodina - Spoje na pokos

-----25. hodina - Spoje na pokos

-----26. hodina - Spoje tvaru T

-----27. hodina - Spoje tvaru T

-----28. hodina - Ostatní spoje

-----29. hodina - Ostatní spoje

-----30. hodina - Zásady kreslení náčrtů

-----31. hodina - Náčrt výkresu spoje

-----32. hodina - Náčrt výkresu výrobku