Výukové materiály pro Odborná cvičení 2. ročník

Hodina


Obsah hodiny

1


Význam a úloha elektrotechniky

2


Druhy elektrického proudu

3


Značení vodičů, elektromagnetické pole

4


Základy použití stejnosměrného proudu

5


Elektrický odpor vodiče, elektrický obvod

6


Výkon, příkon, přeměna elektrické energie

7


Střídavé proudy

8


Trojfázová soustava

9


Trojfázová soustava (vodiče)

10


Havarijní napětí

11


Ochranné pospojování elektrických vodičů

12


První pomoc

13


Opakování

14


Ohmův zákon, zajištění vypnutého zařízení

15


Bezpečné dotykové napětí

16


Krytí elektrických spotřebičů

17


Ochranné pracovní pomůcky

18


Bezpečnost práce při obsluze

19


Význam měření a jednotky

20


Měření teploty

21


Měření tlaku

22


Tlakové poměry při čerpání vody

23


Tlakové poměry při čerpání vody

24


Měření tlaku v potrubí, tlakové ztráty

25


Měření poklesu tlaku třením, změnou průměru

26


Měření průtoku v potrubí

27


Vliv armatur na průtok, na tlak

28


Teplo a jeho spotřeba

29


Druhy měřidel

30


Mechanické, kapalinové, bimetalické

31


Elektrická, speciální měřidla

32


Měření páry