Výukové materiály pro Materiály 1. ročník

-----1. hodina - Úvod, obsah a význam předmětu

-----2. hodina - Přehled technických materiálů

-----3. hodina - Vlastnosti technických materiálů

-----4. hodina - Fyzikální vlastnosti

-----5. hodina - Výpočet prodloužení

-----6. hodina - Chemické vlastnosti

-----7. hodina - Mechanické vlastnosti

-----8. hodina - Technologické vlastnosti

-----9. hodina - Koroze

-----10. hodina - Druhy koroze

-----11. hodina - Ochrana před korozí

-----12. hodina - Opakování

-----13. hodina - Základní jednotky

-----14. hodina - Teplo

-----15. hodina - Teplota

-----16. hodina - Tlak

-----17. hodina - Tlak – jednoduchá soustava

-----18. hodina - Sdílení tepla

-----19. hodina - Teplonosné látky

-----20. hodina - Teplonosné látky

-----21. hodina - Opakování

-----22. hodina - Tepelná pohoda

-----23. hodina - Tepelné ztráty

-----24. hodina - Základy výpočtu tepelných ztrát - Tabulky venkovních teplot - Tabulka měrných tepelných ztrát

-----25. hodina - Základy výpočtu tepelných ztrát

-----26. hodina - Základy výpočtu tepelných ztrát

-----27. hodina - Tepelný výkon, účinnost

-----28. hodina - Paliva a jejich vlastnosti - Výhřevnosti jednotlivých paliv

-----29. hodina - Paliva a jejich vlastnosti

-----30. hodina - Převody základních jednotek - Převodník jednotek

-----31. hodina - Technické železo

-----32. hodina - Výroba surového železa

-----33. hodina - Výroba surového železa

-----34. hodina - Výroba litiny

-----35. hodina - Výroba oceli

-----36. hodina - Výroba oceli

-----37. hodina - Neželezné kovy

-----38. hodina - Neželezné kovy

-----39. hodina - Pájky

-----40. hodina - Plasty

-----41. hodina - Rozdělení plastů

-----42. hodina - Rozdělení plastů

-----43. hodina - Výroba plastů

-----44. hodina - Keramika

-----45. hodina - Pryž

-----46. hodina - Těsnící materiály

-----47. hodina - Stavební materiály

-----48. hodina - Beton

-----49. hodina - Železobeton

-----50. hodina - Izolační materiály

-----51. hodina - Izolační materiály

-----52. hodina - Opakování

-----53. hodina - Povrchová úprava výrobků - význam

-----54. hodina - Druhy povrchových úprav

-----55. hodina - Nátěrové hmoty

-----56. hodina - Pokovování

-----57. hodina - Opakování

-----58. hodina - Zkoušky materiálu – druhy

-----59. hodina - Zkoušky materiálu – tlak, tah

-----60. hodina - Zkoušky materiálu – tvrdost

-----61. hodina - Zkoušky bez porušení materiálu

-----62. hodina - Svařitelnost

-----63. hodina - Tvárnost za studena

-----64. hodina - Zkoušky trubek

-----65. hodina - Opakování