Výukové materiály pro Instalace vody a kanalizace 1. ročník

-----1. hodina - Úvod, obsah a význam předmětu

-----2. hodina - Názvosloví městského vodovodu

-----3. hodina - Uspořádání městského vodovodu

-----4. hodina - Části městského vodovodu

-----5. hodina - Názvosloví domovního vodovodu

-----6. hodina - Uspořádání domovního vodovodu

-----7. hodina - Části domovního vodovodu

-----8. hodina - Části domovního vodovodu

-----9. hodina - Opakování

-----10. hodina - Názvosloví městské kanalizace

-----11. hodina - Názvosloví městské kanalizace

-----12. hodina - Uspořádání městské kanalizace

-----13. hodina - Části městské kanalizace

-----14. hodina - Názvosloví domovní kanalizace

-----15. hodina - Uspořádání domovní kanalizace

-----16. hodina - Části domovní kanalizace

-----17. hodina - Opakování

-----18. hodina - Spoje potrubí - rozdělení

-----19. hodina - Hrdlové spoje

-----20. hodina - Závitové spoje

-----21. hodina - Pájené spoje

-----22. hodina - Pájení na měkko

-----23. hodina - Pájení na tvrdo - Učebnice "Odborná instalace měděných trubek"

-----24. hodina - Opakování

-----25. hodina - Svařování

-----26. hodina - Svařování - rozdělení

-----27. hodina - Technologie svařování plamenem

-----28. hodina - Druhy technických plynů

-----29. hodina - Výroba technických plynů

-----30. hodina - Tlakové nádoby

-----31. hodina - Lahvový ventil

-----32. hodina - Redukční ventil

-----33. hodina - Druhy svařovacích hořáků

-----34. hodina - Druhy svařovacích hořáků

-----35. hodina - Opakování

-----36. hodina - Druhy plamene

-----37. hodina - Druhy svarů

-----38. hodina - Svar I

-----39. hodina - Svar V

-----40. hodina - Polohy svarů

-----41. hodina - Svařování potrubí z plastů

-----42. hodina - Polyfúzní svařování

-----43. hodina - Svařování na tupo a elektrotvarovkami

-----44. hodina - Lepené spoje

-----45. hodina - Lisované spoje

-----46. hodina - Spojky a přechodky

-----47. hodina - Opakování

-----48. hodina - Upevnění potrubí

-----49. hodina - Význam a druhy upevnění

-----50. hodina - Upevňovací prvky

-----51. hodina - Upevňovací prvky

-----52. hodina - Dilatace, kompenzace potrubí

-----53. hodina - Druhy kompenzátorů

-----54. hodina - Tvarové kompenzátory

-----55. hodina - Osové kompenzátory

-----56. hodina - Návrh kompenzátorů

-----57. hodina - Opakování

-----58. hodina - Izolace potrubí

-----59. hodina - Tepelné izolace

-----60. hodina - Zhotovení izolace

-----61. hodina - Hluk v dom. instalacích

-----62. hodina - Zdroje hluku

-----63. hodina - Přenos hluku

-----64. hodina - Zamezení přenosu hluku

-----65. hodina - Závěrečné opakování

-----66. hodina - Závěrečné opakování